+359 2 963 43 23
Follow us
БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ- СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ- СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

За наш клиент – сериозна и добре развита чуждестранна търговска банка, търсим да назначим по проект за временна заетост (период 4 месеца):

БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ – СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Отговорности:

 • Преглежда цялата налична документация от електронните/работните досиета на клиентите;
 • Коректно въвеждане на данни в Corp APS и CIF от договорите за кредит и анексите към тях;
 • Предприемане на корекционни мерки, в случай на установени грешки;
 • Поддържа активна комуникация с отговорен Специалист в отдел ККА относно корпоративните кредити;
 • Изпълнение на поставените от Завеждащ сектор ККА, Началник отдел ККА задачи/ таргети на ежедневна, ежеседмична, ежемесечна база;
 • Ангажиран е с всички допълнително поставени задачи от Завеждащ сектор ККА, Началник отдел ККА и/или ръководството на банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно или учащи за висше образование;
 • Добро владеене на български и английски език;
 • Добро владеене Windows, Word, Excel;
 • Опит с обработка на документи, в т.ч. познаване на основните атрибути на документите за самоличност;
 • Способност за работа в екип;

Ние предлагаме:

 • Опит в банкова институция
 • Работа в млад и динамичен екип
 • Коректност и точност от страна на работодателят
 • Възнаграждение от 900 лева бруто

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.