+359 2 963 43 23
Follow us
Банков служител – Въвеждане на данни

Банков служител – Въвеждане на данни

Банков служител – въвеждане на данни (временнa и почасова заетост)

За наш клиент – сериозна и добре развита чуждестранна търговска банка, търсим да назначим екип по временен проект на длъжност:

БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ – Въвеждане на данни – почасова заетост

Изисквания:

 • Предишен професионален опит не е задължителен, предимство са познанията в банковата сфера и обработка на информация;
 • Възможност за гъвкаво работно време в интервала от 8:30ч. до 20:30ч. (включително и уикенди). Минимална гарантирана заетост – 80 часа месечно;
 • Средно или висше образование с бизнес насоченост;
 • Умения за работа с компютър (Windows, Word, Excel);
 • Стриктност и експедитивност при работа с документи.

Отговорности:

 • Работа с компютър и периферни устройства;
 • Въвеждане на клиентски данни в системата на банката;
 • Обработка на информацията в съответствие с подадените от клиента документи за кредит/овърдрафт/кредитна карта;
 • Познаване на вътрешно-нормативните документи, регламентиращи дейност Кредитиране;
 • Извършване на справки във вътрешни/външни бази данни, съгласно инструкциите за работа.

Ние Ви предлагаме:

 • Отлична възможност за професионална реализация във водеща финансова институция;
 • Трупане на специфични познания в областта на кредитирането;
 • Възможност сами да определяте работното си време;
 • Работа в динамична отговорна и интересна професионална среда
 • Възможност да си докарвате допълнителен доход.

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 13 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.