+359 2 963 43 23
Follow us

Управител на банков клон, Търговище

Ref. No. TBM1011

Нашият клиент е една от най-успешните универсални банки в България с отлични позиции в корпоративното и индивидуално банкиране, добре развита и функционираща клонова мрежа, отлична инфраструктура, разнообразни и конкурентни продукти. За попълване на мениджърски позиции целим да привлечем професионалисти с безупречна репутация за съществуващи банкови клонове в Североизточна България за град Търговище за позицията

за позицията


Управител на банков клон, ТЪРГОВИЩЕ

КАНДИДАТСТВАЙ

Отговорности:

 • Ръководи цялостната дейност на клона в съответствие с политиката и целите на банката по отношение на бюджет, клиентско обслужване, продажби на продукти и цялостно управление на портфейл
 • Координира и контролира работата на служителите в клона, поставя и контролира изпълнението на индивидуални и групови цели
 • Развива отношенията с настоящи и бъдещи клиенти на Банката, самостоятелно отговаря за ключови бизнес клиенти
 • Следи за прилагането на административните норми и на законовите изисквания
 • Изготвя и контролира спазването на бюджета и рентабилността на клона
 • Следи възможностите на пазара и икономическото състояние на региона, търси реализация на бизнес потенциала
 • Отговаря за събираемостта на кредитите и качеството на кредитния портфейл
 • Отговаря за резултатите от дейността на клона

 

Изисквания:

 • Висше образование, икономическата насоченост е предимство
 • Опит в банкирането за граждани и фирми – минимум 5 г.
 • Банков опит на мениджърска позиция – минимум 3 г.
 • Опит в изграждането, ръководенето и мотивирането на екип от служители
 • Добра компютърна грамотност – Windows, MS Office, Internet
 • Познаване и прилагане на актуалните разпоредби на банковата нормативна уредба
 • Способност за управление на времето, задачите и приоритетите
 • Умения за водене на преговори и отстояване интересите на компанията
 • Ориентирана към резултати личност
 • Позитивна нагласа, комуникативност, отговорност, дипломатичност, адаптивност
 • Владеенето на английски език е предимство

Банката Ви предлага:

 • Подкрепата, опита и репутацията на международна банкова група с наложен бранд, разнообразни и конкурентни продукти, обучени и способни служители, добре структурирани правила и процеси и водеща пазарна позиция
 • Възможности за професионално и личностно развитие, достъп до широк кръг професионални обучения и обмяна на опит
 • Атрактивно възнаграждение и социален пакет
 • Работеща и резултатно ориентирана бонусна система
 • Работа в обкръжението на квалифициран екип от специалисти

За тези от Вас, които проявяват интерес за промяна в кариерата въпреки трудните времена за банковия пазар, моля очакваме информация за Вас. На разположение сме за кариерна консултация и дискусия относно предимствата на нашия клиент при гарантирано добронамерено отношение и стриктна конфиденциалност.

КАНДИДАТСТВАЙ

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 14 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.