+359 2 963 43 23
Follow us

Управител на банков клон, София

Ref. No. SBM1011

Нашият клиент е една от най-успешните универсални банки в България с отлични позиции в корпоративното и индивидуално банкиране, добре развита и функционираща клонова мрежа, отлична инфраструктура, разнообразни и конкурентни продукти. За попълване на мениджърски позиции целим да привлечем професионалисти с безупречна репутация за съществуващи банкови клонове в град София

за позицията

Управител на банков клон, СОФИЯ

КАНДИДАТСТВАЙ

Отговорности:

 • Ръководи цялостната дейност на клона в съответствие с политиката и целите на банката по отношение на бюджет, клиентско обслужване, продажби на продукти и цялостно управление на портфейл
 • Координира и контролира работата на служителите в клона, поставя и контролира изпълнението на индивидуални и групови цели
 • Развива отношенията с настоящи и бъдещи клиенти на Банката, самостоятелно отговаря за ключови бизнес клиенти
 • Следи за прилагането на административните норми и на законовите изисквания
 • Изготвя и контролира спазването на бюджета и рентабилността на клона
 • Следи възможностите на пазара и икономическото състояние на региона, търси реализация на бизнес потенциала
 • Отговаря за събираемостта на кредитите и качеството на кредитния портфейл
 • Отговаря за резултатите от дейността на клона

 

Изисквания:

 • Висше образование, икономическата насоченост е предимство
 • Опит в банкиране за граждани и фирми – минимум 5 г.
 • Банков опит на мениджърска позиция – минимум 3 г.
 • Опит в изграждането, ръководенето и мотивирането на екип от служители
 • Добра компютърна грамотност – Windows, MS Office, Internet
 • Познаване и прилагане на актуалните разпоредби на банковата нормативна уредба
 • Способност за управление на времето, задачите и приоритетите
 • Умения за водене на преговори и отстояване интересите на компанията
 • Ориентирана към резултати личност
 • Позитивна нагласа, комуникативност, отговорност, дипломатичност, адаптивност
 • Владеенето на английски език е предимство

Банката Ви предлага:

 • Подкрепата, опита и репутацията на международна банкова група с наложен бранд, разнообразни и конкурентни продукти, обучени и способни служители, добре структурирани правила и процеси и водеща пазарна позиция
 • Възможности за професионално и личностно развитие, достъп до широк кръг професионални обучения и обмяна на опит
 • Атрактивно възнаграждение и социален пакет
 • Работеща и резултатно ориентирана бонусна система
 • Работа в обкръжението на квалифициран екип от специалисти

За тези от Вас, които проявяват интерес за промяна в кариерата въпреки трудните времена за банковия пазар, моля очакваме информация за Вас. На разположение сме за кариерна консултация и дискусия относно предимствата на нашия клиент при гарантирано добронамерено отношение и стриктна конфиденциалност.

КАНДИДАТСТВАЙ