+359 2 963 43 23
Follow us

УПРАВИТЕЛ НА БАНКОВ КЛОН – гр. Търговище

Нашият клиент е една от най-успешно позиционираните универсални банки в България както в корпоративното, така и в индивидуално банкиране, добре развита и функционираща клонова мрежа, отлична инфраструктура, разнообразни и конкурентни продукти. Нашата цел е да привлечем доказан професионалист за позицията:

УПРАВИТЕЛ НА БАНКОВ КЛОН – гр. Търговище

Отговорности:
– Ръководи цялостната дейност на клона в съответствие с политиката и целите на банката по отношение на бюджет, клиентско обслужване, продажби на продукти и цялостно управление на портфейла;
– Координира и контролира работата на служителите в клона, поставя, мониторира и контролира изпълнението на индивидуални и екипницели;
– Развива отношенията с настоящи и бъдещи клиенти на Банката, самостоятелно отговаря за взаимоотношенията с ключови бизнес клиенти;
– Следи за прилагането на административните норми и законовите изисквания;- Изготвя и контролира спазването на бюджета и рентабилността на клона;
– Следи пазара и икономическото състояние на регионаитърсивъзможностите за реализация на бизнес потенциала;
– Отговаря за събираемостта на кредитите и качеството на кредитния портфейл;Отговаря за резултатите от дейността на клона;

Изисквания:
– Висше образование, икономическата насоченост е предимство;
– Опит в банкиране за граждани и фирми – минимум 5 г.;
– Банков опит на мениджърска позиция – минимум 3 г.;
– Опит в изграждането, ръководенето и мотивирането на екип от служители;
– Добра компютърна грамотност – Windows, MS Office, Internet;
– Познаване и прилагане на актуалните разпоредби на банковата нормативна уредба;
– Способност за управление на времето, задачите и приоритетите;
– Умения за водене на преговори и отстояване интересите на компанията;
– Ориентация  към постигане на резултати;- Позитивна нагласа, комуникативност, отговорност, дипломатичност, адаптивност;
– Владеенето на английски език е предимство.

Банката Ви предлага:
– Работа в международна банкова група с наложен бранд и водеща пазарна позиция, разнообразни и конкурентни продукти, обучени и способни служители, добре структурирани правила и процеси;
– Възможности подкрепа за професионално и личностно развитие, чрез достъп до широк кръг професионални обучения и обмяна на опит;
– Атрактивно възнаграждение и много добър социален пакет.

Ако припознавате Вашите професионални интереси в тази възможност, изпратете автобиография и актуална снимка на zornitza.nedelcheva@horizons.bg, като посочите името на позицията.

Лиценз No 1370 от 18.11.2011 г. валиден до 18.11.2016 г. – за Република България.
Всички получени кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност съгласно Закона за защита на личните Данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 14 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.