+359 2 963 43 23
Follow us

УПРАВИТЕЛ НА БАНКОВ КЛОН – гр. Търговище

Нашият клиент е една от най-успешно позиционираните универсални банки в България както в корпоративното, така и в индивидуално банкиране, добре развита и функционираща клонова мрежа, отлична инфраструктура, разнообразни и конкурентни продукти. Нашата цел е да привлечем доказан професионалист за позицията:

УПРАВИТЕЛ НА БАНКОВ КЛОН – гр. Търговище

Отговорности:
– Ръководи цялостната дейност на клона в съответствие с политиката и целите на банката по отношение на бюджет, клиентско обслужване, продажби на продукти и цялостно управление на портфейла;
– Координира и контролира работата на служителите в клона, поставя, мониторира и контролира изпълнението на индивидуални и екипницели;
– Развива отношенията с настоящи и бъдещи клиенти на Банката, самостоятелно отговаря за взаимоотношенията с ключови бизнес клиенти;
– Следи за прилагането на административните норми и законовите изисквания;- Изготвя и контролира спазването на бюджета и рентабилността на клона;
– Следи пазара и икономическото състояние на регионаитърсивъзможностите за реализация на бизнес потенциала;
– Отговаря за събираемостта на кредитите и качеството на кредитния портфейл;Отговаря за резултатите от дейността на клона;

Изисквания:
– Висше образование, икономическата насоченост е предимство;
– Опит в банкиране за граждани и фирми – минимум 5 г.;
– Банков опит на мениджърска позиция – минимум 3 г.;
– Опит в изграждането, ръководенето и мотивирането на екип от служители;
– Добра компютърна грамотност – Windows, MS Office, Internet;
– Познаване и прилагане на актуалните разпоредби на банковата нормативна уредба;
– Способност за управление на времето, задачите и приоритетите;
– Умения за водене на преговори и отстояване интересите на компанията;
– Ориентация  към постигане на резултати;- Позитивна нагласа, комуникативност, отговорност, дипломатичност, адаптивност;
– Владеенето на английски език е предимство.

Банката Ви предлага:
– Работа в международна банкова група с наложен бранд и водеща пазарна позиция, разнообразни и конкурентни продукти, обучени и способни служители, добре структурирани правила и процеси;
– Възможности подкрепа за професионално и личностно развитие, чрез достъп до широк кръг професионални обучения и обмяна на опит;
– Атрактивно възнаграждение и много добър социален пакет.

Ако припознавате Вашите професионални интереси в тази възможност, изпратете автобиография и актуална снимка на zornitza.nedelcheva@horizons.bg, като посочите името на позицията.

Лиценз No 1370 от 18.11.2011 г. валиден до 18.11.2016 г. – за Република България.
Всички получени кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност съгласно Закона за защита на личните Данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.