+359 2 963 43 23
Follow us
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Във връзка с изпълнение на схема “Ново работно място 2015” , по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“, Хорайзънс България ООД търси да назначи на трудов договор

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

Отговорности:

  • Поддържа контакт с потенциални и настоящи клиенти на фирмата;
  • Подготвя и проследява оферти за консултантски услуги;
  • Презентира услугите на фирмата;
  • Проучва конкуренцията, пазара на услуги и пазара на труда;
  • Участва в преговори и защитава предложените условия;
  • Разширява ползваните услуги от клиентите;

 

Изисквания:

  • Да отговаряте на един от следните критерии:
    • да сте продължително безработни и неактивни лица ИЛИ
    • безработни младежи до 29г. ИЛИ
    • безработни лица на възраст над 54 г.
  • Да сте регистрирани като безработни в ДБТ;
  • Да имате интереси в областта на Управлението на човешки ресурси;
  • Да притежавате умение за приоритизиране на задачи и спазване на крайни срокове;
  • Да имате много добро ниво на владеене на английски език (втори чужд език е предимство);
  • Отлична компютърна грамотност-Word, Excel, PowerPoint, Outlook;

Ако проявявате интерес към консултантската дейност в областта на управлението на човешки ресурси , моля да ни изпратите автобиография със снимка.

About the Author

Hristina Ivanova is a HR Consultant. She is working on Recruitment projects. She‘s responsible for relations with universities and career centers. She has a bachelor’s degree in BA, master in HR Development. Hristina speaks English and German. Horizons owns license No 2118 from 27.09.2016.