+359 2 963 43 23
Follow us

РЪКОВОДИТЕЛ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

За наш клиент , голяма компания,  част от международен бизнес, отговаряща за няколко държави търсим да назначим РЪКОВОДИТЕЛ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ.

Основни функции:

•    Да подобрява разпознаваемостта на марката и предлаганите продукти и услуги чрез използването на различни маркетинг и PR дейности
•    Да подготвя, обосновава и управлява маркетинговия план и бюджет; разпределя и приоритизира необходимите ресурси за оптималното му изпълнение
•    Да комуникира с останалите отдели и мениджмънта и изпълнява планираните дейности (промоции, гидове, он-лайн комуникация и други канали)
•    Да подпомага съответните отдели в генерирането и провеждането на търговски акции
•    Да измерва и анализира ефекта от извършените маркетингови дейности; набелязва действия за подобрение
•    Да управлява корпоративния сайт на компанията
•    Да управлява ефективната двупосочна комуникация с клиентите
•    Да управлява екипа си, като планира, организира, ръководи и контролира тяхната дейност

Изисквания:

•    Опит на отговорна маркетингова длъжност в компании, обслужващи крайни потребители
•    Опит в управление и контрол на Маркетингов бюджет
•    Опит с взаимодействие с агенции и медии
•    Задълбочени познания във всички аспекти на маркетинговия микс, комуникациите, маркетинговите изследвания, планирането, изграждането и подобряването на имиджа на компанията
•    Силна ориентация към продажби и резултати
•    Умения за работа в екип
•    Креативност, самоинициативност и самостоятелност
•    Умение за спазване на срокове в динамично променяща се среда
•    Умения да води и ръководи хора, да управлява чрез убеждение
•    Английски език

Компанията предлага:

•    Възможност за кариера в международна компания
•    Самостоятелност при планирането и реализацията на задачите
•    Атрактивно възнаграждение и бонусна схема
•    Отлична работна атмосфера

Ако припознавате Вашите професионални интереси в тази възможност, изпратете автобиография и актуална снимка на zornitza.nedelcheva@horizons.bg

Лиценз No 1370 от 18.11.2011 г. валиден до 18.11.2016 г. – за Република България.
Всички получени кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност съгласно Закона за Защита на Личните Данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.