+359 2 963 43 23
Follow us

РЪКОВОДИТЕЛ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

За наш клиент , голяма компания,  част от международен бизнес, отговаряща за няколко държави търсим да назначим РЪКОВОДИТЕЛ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ.

Основни функции:

•    Да подобрява разпознаваемостта на марката и предлаганите продукти и услуги чрез използването на различни маркетинг и PR дейности
•    Да подготвя, обосновава и управлява маркетинговия план и бюджет; разпределя и приоритизира необходимите ресурси за оптималното му изпълнение
•    Да комуникира с останалите отдели и мениджмънта и изпълнява планираните дейности (промоции, гидове, он-лайн комуникация и други канали)
•    Да подпомага съответните отдели в генерирането и провеждането на търговски акции
•    Да измерва и анализира ефекта от извършените маркетингови дейности; набелязва действия за подобрение
•    Да управлява корпоративния сайт на компанията
•    Да управлява ефективната двупосочна комуникация с клиентите
•    Да управлява екипа си, като планира, организира, ръководи и контролира тяхната дейност

Изисквания:

•    Опит на отговорна маркетингова длъжност в компании, обслужващи крайни потребители
•    Опит в управление и контрол на Маркетингов бюджет
•    Опит с взаимодействие с агенции и медии
•    Задълбочени познания във всички аспекти на маркетинговия микс, комуникациите, маркетинговите изследвания, планирането, изграждането и подобряването на имиджа на компанията
•    Силна ориентация към продажби и резултати
•    Умения за работа в екип
•    Креативност, самоинициативност и самостоятелност
•    Умение за спазване на срокове в динамично променяща се среда
•    Умения да води и ръководи хора, да управлява чрез убеждение
•    Английски език

Компанията предлага:

•    Възможност за кариера в международна компания
•    Самостоятелност при планирането и реализацията на задачите
•    Атрактивно възнаграждение и бонусна схема
•    Отлична работна атмосфера

Ако припознавате Вашите професионални интереси в тази възможност, изпратете автобиография и актуална снимка на zornitza.nedelcheva@horizons.bg

Лиценз No 1370 от 18.11.2011 г. валиден до 18.11.2016 г. – за Република България.
Всички получени кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност съгласно Закона за Защита на Личните Данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 14 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.