+359 2 963 43 23
Follow us

Главен агроном

Наш клиент е водеща компания в областта на селското стопанство, която оперира в Североизточна България. Компанията е създадена през 1996 и наред с агробизнеса, търговска и експортна дейност, от скоро развиват и активност в областта на възнобновяеми енергийни източници.

Във връзка със оптимизацията на структурата, организираща агробизнеса, компанията търси да назначи ГЛАВЕН АГРОНОМ. Той ще отговаря пред Оперативния мениджър и ще ръководи процеса на обработването на земи в района между Попово, Търговище, Разград и Русе.

Основната задача на тази позиция е да наблюдава, анализира и организира процеса по обработването на земите, да предлага идеи за оптимизация между отделните звена, за по-добра координация на екипите, както и за съблюдаването на административните изисквания и документацията, свързани с дейността.

Профил на кандидата
• Висше образование, дипломиран агроном в областта на селското стопанство
• Способност за наблюдение и анализиране
• Поне две години опит като агроном в растениевъдството
• Добри технически умения
• Активна, динамична  и организирана личност
• Познаване на основната нормативна уредба и административната дейност на земеделския производител
• Умение за работа с хора
• Шофьорска книжка и възможност за чести пътувания –  до 90 % от времето

Компанията предлага:
• Динамична позиция във водеща и развиваща се компания
• Обучения

Ако припознавате Вашите професионални интереси и тази възможност е предизвикателство за Вас, изпратете автобиография на svetoslava.georgieva@horizons.bg.

Лиценз No 1370 от 18.11.2011 г. валиден до 18.11.2016 г. – за Република България.
Само одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю!

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 14 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.