+359 2 963 43 23
Follow us

Главен агроном

Наш клиент е водеща компания в областта на селското стопанство, която оперира в Североизточна България. Компанията е създадена през 1996 и наред с агробизнеса, търговска и експортна дейност, от скоро развиват и активност в областта на възнобновяеми енергийни източници.

Във връзка със оптимизацията на структурата, организираща агробизнеса, компанията търси да назначи ГЛАВЕН АГРОНОМ. Той ще отговаря пред Оперативния мениджър и ще ръководи процеса на обработването на земи в района между Попово, Търговище, Разград и Русе.

Основната задача на тази позиция е да наблюдава, анализира и организира процеса по обработването на земите, да предлага идеи за оптимизация между отделните звена, за по-добра координация на екипите, както и за съблюдаването на административните изисквания и документацията, свързани с дейността.

Профил на кандидата
• Висше образование, дипломиран агроном в областта на селското стопанство
• Способност за наблюдение и анализиране
• Поне две години опит като агроном в растениевъдството
• Добри технически умения
• Активна, динамична  и организирана личност
• Познаване на основната нормативна уредба и административната дейност на земеделския производител
• Умение за работа с хора
• Шофьорска книжка и възможност за чести пътувания –  до 90 % от времето

Компанията предлага:
• Динамична позиция във водеща и развиваща се компания
• Обучения

Ако припознавате Вашите професионални интереси и тази възможност е предизвикателство за Вас, изпратете автобиография на svetoslava.georgieva@horizons.bg.

Лиценз No 1370 от 18.11.2011 г. валиден до 18.11.2016 г. – за Република България.
Само одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю!